north irish horse

 1. dbf
 2. dbf
 3. dbf
 4. dbf
 5. dbf
 6. dbf
 7. dbf
 8. dbf
 9. dbf
 10. dbf
 11. dbf
 12. dbf
 13. Kikaoshea
 14. dbf
 15. Gerry Chester
 16. Gerry Chester
 17. Gerry Chester
 18. Gerry Chester
 19. Gerry Chester
 20. Pete Thomas